Subsidies

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn belangrijke pijlers in de huidige maatschappij. Hierdoor worden er ook subsidies verstrekt en hebben bedrijven andere financiële voordelen.

ESF Subsidie

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen gebruik maken van de ESF Subsidie. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Deze subsidie vergoedt 50% van de kosten, waarbij een maximum geldt van € 25.000Door het succes wordt er nu gekeken naar een vervolg voor het tijdspad van 2020 en verder.

Persoonlijk Opleidingsbudget (POB)

Het is ook een mogelijk dat de medewerkers hun Persoonlijk Opleidingsbudget gebruiken. Een groot deel van de Cao’s hebben een POB in hun overeenkomst waar medewerkers gebruik van kunnen maken. Dit loopt, afhankelijk van de CAO,van € 250 – € 2500 per jaar per werknemer.

WKR – Gerichte vrijstelling

Deze interventie valt onder de Arbovoorziening en is daarom gericht vrijgesteld. Als werkgever kan jij de kosten van de interventie dus onbelast vergoeden of verstrekken.Daarnaast vallen de kosten voor deze interventie / opleiding vallen niet binnen de WKR-regeling. Voor meer informatie neem contact met ons op

Branchesubsidie

Sommige branches verstrekken subsidies voor een betere duurzame inzetbaarheid van de werknemers, zoals bijvoorbeeld SIVAG Mooi Hout Werk. Als dit nog niet bekend is bij jullie bedrijf, dan kunnen we samen bekijken of dit tot de mogelijkheden behoort.